งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-025

ชื่อพื้นเมือง                     ชงโค
ชื่อวิทยาศาสตร์              Bauhinia purpurea L.
ชื่อวงศ์                             CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ                         Purple Orchid Tree
ประโยชน์                        ใบ ต้มกินรักษาอาการไอ
                                       ดอก เป็นยาระบายดับพิษไข้
                                       ราก ต้มกินเป็นยาระบาย

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ชงโค - เสี้ยว   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-025

                ลักษณะวิสัย ไม้ต้น สูง 13 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 8เมตร  รูปไข่ ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  ผิวลำต้นหยาบ ขรุขระ เห็นข้อปล้องชดเจน ต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อน ต้นแก่สีน้ำตาลดำ  ชนิดของใบเป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม  แผ่นใบกว้าง 6-8 ชม. ยาว 6-8 ซม. ใบเรียงสลับระนาบเดียว ใบรูปหัวใจ ปลายใบรูปหัวใจกลับ  โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบชนิดของดอกเป็นดอกช่อตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ผลเป็นผลแห้ง สีฝักอ่อนสีเขียวอ่อน ฝักแก่สีดำจำนวนเมล็ด6-8เมล็ดรูปร่างเมล็ดกลม

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi