งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-022

ชื่อพื้นเมือง                     เฟื่องฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์              Bougainvillea glabra Choisy.
ชื่อวงศ์                             NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ                         Paper Flower
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ มีหลากหลายพันธุ์ หลายสี
                                      ดอก ใช้แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  เฟื่องฟ้า   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-022

                ลักษณะวิสัยไม้รอเลื้อย  เรือนยอดรูปร่ม  ถิ่นอาศัยพืชบก  ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้
เปลือกลำต้น สี น้ำตาลอมเทา ลักษณะ ขรุขระ   ยาง ไม่มี  ใบ เดี่ยว สีเขียว การเรียนตัวของใบบนกิ่ง แบบเวียน รูปร่างแผ่นใบ รูปไข่ ปลายใบ เรียวแหลม โคนใบ มน     ขอบใบ เรียบ ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด    กลีบเลี้ยง แยกออกจากกัน มีจำนวน  1 กลีบ  สีชมพู กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  สีขาวอมเขียว  รูปกรวย  เกสรเพศผู้  มีจำนวน 10  อัน  สีและลักษณะ สีเขียว   เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน   สีและลักษณะสีขาว รังไข่ เหนือวงกลีบ   ผลและเมล็ดยังไม่พบ
                กลีบเลี้ยงนำไปชุบแป้งทอดกินกับน้ำพริกหรือทำเป้นของว่าง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi