งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-006

ชื่อพื้นเมือง                     หางนกยูงฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Delonix  regia (Bojer ex Hook.) Raf.
ชื่อวงศ์                             CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ                         Flame Tree , Royal Poinciana, Flamboyant
ประโยชน์                        ราก เป็นยาขับโลหิตในสตรี แก้อาการบวมต่าง ๆ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  หางนกยุงฝรั่ง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-006

                ลักษณะวิสัย ไม้ต้น สูง   12  เมตร  ทรงพุ่มรูปร่ม กว้าง 10  เมตร ผิวลำต้นหยาบ ขรุขระ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่  เรียงสลับ ใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก แผ่นใบเป็นรูปขอบขนาน  ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใบด้านล่างสีเขียวอ่อน โคนใบและปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่น ขนาดใหญ่ ออกดอกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง ดอกสีแดง ก้านช่อดอกยาว 3 - 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง  5 กลีบ ดอกแยกกัน ปลายแยกเป็น  4 กลีบ เกสรเพศผู้  10  อัน เกสรเพศเมีย  1 อัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ผลแห้ง เป็นฝักแบน เปลือกแข็ง ฝักแก่มีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและแตกออก เมล็ดตามขวางของฝัก 40 - 60 เม็ด เมล็ดเปลือกแข็ง สีดำกว้าง  2-3  เซนติเมตร ยาว 20-25 เซนติเมตร แบนและโค้งเล็กน้อยถึงมาก โคนขอบเป็นรูปลิ่ม ปลายแหลม ขอบเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีสีน้ำตาลเกือบดำ ผลแห้งและแตกที่ขอบตลอดความยาวของผล มีเมล็ดจำนวนมาก  เรียงตามแนวยาวของผลรูปรี แบนบาง ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลดำ

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi