งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

      

                                                                                                    7-50240-001-067

ชื่อพื้นเมือง             จำปา
ชื่อวิทยาศาสตร์      Magnolia champaca L.
ชื่อวงศ์                     MAGNOLIACEAE
ชื่อสามัญ                 Champaka , Orange  Champak
ประโยชน์                เปลือกต้นแก้ไข้ ดอกบำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงโลหิต                           ดอกและผลบำรุงธาตุ แก้ไข้และขับปัสสาวะ น้ำมันที่ได้ออก                                                   จากดอกใช้ทาแก้ปวดศีรษะและรักษาตาบวม

       

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi