งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-066
ชื่อพื้นเมือง                     จำปี
ชื่อวิทยาศาสตร์              Michelia alba DC.
ชื่อวงศ์                             MAGNOLIACEAE
ชื่อสามัญ                         White Champaka
ประโยชน์                        ใบ นำมาทำเป็นยาขับระดูขาว แก้หลอดลมอักเสบ

                                 เรื้อรัง ระงับไอ ต่อมลูกหมากอักเสบ            

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  จำปี   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-066

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก  ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้น สีเทาอมขาว  ลักษณะเรียบ  มียางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง  4-9  ซม.  ยาว  15-25  ซม.  การเรียงตัวแบบสลับ  แผ่นใบรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ  ขอบใบเป็นเรียบ  ดอกเดี่ยวตำแหน่งที่ออกดอกซอกใบ  กลีบและกลีบดอกรวมกัน จำนวน 8-12 กลีบ  สีขาวนวล เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีและลักษณะ สีเหลืองอมส้ม  เกสรเพศเมีย มีจำนวนมาก   รังไข่รวมกันเป็นแท่ง สีเขียวอ่อนดอกหอมมาก ผลกลุ่ม ผลแห้งแก่แล้วแตก  แตกเป็นแนวเดียว ผลอ่อนสีเขียว    ผลแก่สีน้ำตาล  รูปร่างผลรูปไข่เบิดเบี้ยวเล็กน้อย   จำนวนเมล็ด 1-4 เมล็ด  สีของเมล็ด สีดำ เปลือกหุ้มเมล็ดีแดง รูปร่างค่อนข้างกลม 
                ดอกจำปีนิยมนำมาใช้ในงานมงคล  ใส่ขันบายศรี  ขันผูกข้อมือ นิยมนำมาประดับผมเพื่อความสวยงาม และนำมาทำพวงมาลัย

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi