งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               

 7-50240-001-005

ชื่อพื้นเมือง                     กระพี้จั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์              Millettia brandisiana Kurz
ชื่อวงศ์                             PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง ทำด้ามเครื่องมือ แกะสลัก
                                      ทำดินสอ และเยื่อกระดาษ

 

 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  กระพี้จั่น   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-005

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาลอมเทา  ลักษณะ แตกเป็นสะเก็ด   ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่  สีเขียวเข้ม มีใบย่อย 6-8 คู่ กว้าง 0.8-1.7 ซม. ยาว 2.5-7 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5  แฉก  สีม่วงดำ  กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 5 กลีบ  สีม่วงอมขาว รูปดอกถั่ว  เกสรเพศผู้  มี10 อัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก แบบฝักถั่ว ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลรูปแบนรูปขอบขนานปลายแหลม        มีเมล็ด 3-5 เมล็ด  สีน้ำตาลดำ รูปร่างทรงกลมแบน
                เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง  ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi