งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                             

7-50240-001-008

ชื่อพื้นเมือง                     ขี้อ้าย
ชื่อวิทยาศาสตร์              Terminalia  triptera Stapf
ชื่อวงศ์                             COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เปลือกมีรสฝาดใช้
                                      กินกับหมากได้

 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ขี้อ้าย   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-008

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาลคล้ำ  ลักษณะ แตกเป็นร่องตามยาว  มียางสีแดงส้ม  ใบเดี่ยว  สีเขียวเข้ม กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-10 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปรี  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ ดอกช่อเชิงลด  ตำแหน่งที่ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5  แฉก  สีเหลืองนวล  ไม่มีกลีบดอก ดอกแยกเพศ เกสรเพศผู้  มี10 อัน มีขนาดยาวเท่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่ใต้วงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก ผลมีปีก 3 ปีก ผลอ่อนสี เขียวอมเหลือง  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลรูปกระสวย ขอบขนาน      มีเมล็ด 1 เมล็ด  สีขาว รูปร่างรี
                เปลือก นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้กินกับหมาก  และใช้เป็นสีย้อมผ้า ให้สีเหลือง  เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi