งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-045

ชื่อพื้นเมือง                     ขี้เหล็กอเมริกัน
ชื่อวิทยาศาสตร์              Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby
ชื่อวงศ์                             CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ                         American Cassia 
ประโยชน์                        ใบ นำมาต้มอบไอน้ำเพื่อรักษาอาการตัวเหลือง ดีซ่าน
                                       ราก นำมาต้มดื่มรักษาอาการปวดตามข้อ
                                        ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi