งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-059

ชื่อพื้นเมือง             ขี้หนอน
ชื่อวิทยาศาสตร์      Zollingeria dongnaiensis Pierre.
ชื่อวงศ์                     SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ                 -
ประโยชน์                ผลทำไม้ประดับแห้ง เปลือกต้นแก้ไข้ ดับพิษร้อน แก้หวัด                                  เปลือกต้นหั่นบางๆ แช่น้ำแล้วคนทำให้เกิดฟองขาว ฟองใช้
                               ฟอก ศีรษะเด็กแก้หวัดหรือใช้ทำความสะอาดซักเสื้อผ้าได้

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ขี้หนอน   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-059

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีเทาดำ  ลักษณะ แตกสะเก็ดเล็ก ไม่มียาง ใบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคู่ สีเขียว ใบย่อย 5-8 คู่ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-16 ซม.  เรียงตัวแบบตรงกันข้าม  ใบรูปรี  ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว  ขอบใบเรียบ ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอกออกตามซอกใบและปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน มีจำนวน 5  กลีบ  สีเขียว  กลีบดอก แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้  มีจำนวน8 อัน สีขาว เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน ดอกแยกเพศ รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก ผลมี3 ปีก  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาลอ่อน  มีเมล็ด 1 เมล็ด  สีน้ำตาลมัน เมล็ดกลม

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi