งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-068

ชื่อพื้นเมือง             ขี้ติ้ว , ติ้วเกลี้ยง
ชื่อวิทยาศาสตร์      Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume.
ชื่อวงศ์                     CLUSIACEAE      
ชื่อสามัญ                 -
ประโยชน์                เปลือกต้น ใช้ทำสีย้อม           

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ขี้ติ้ว   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-068

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดรูปรี  ถิ่นอาศัยพืชบก  ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้น สีเทาอมน้ำตาล  ลักษณะแตกเป็นสะเก็ด  มียางสีเหลืองแกมแดง ใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง  2-3.5  ซม.  ยาว  4.5-10  ซม.  การเรียงตัว แบบตรงข้าม แผ่นใบรูปวงรีแกมไข่กลับ ปลายใบ เรียวแหลมหรือมน  โคนใบ มน  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อกระจุก ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด       กลีบเลี้ยง แยกออกจากกันมีจำนวน  5 กลีบ  แยกเป็น 2 วง วงนอก 3 กลีบ ตรงกลางกลีบสีม่วงแดง ขอบสีเขียว ขนาดกลีบใหญ่กว่าวงในเล็กน้อย กลีบวงในมี 2 กลีบ สีเขียว กลีบดอก แยกจากกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  สีส้มอมแดง เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีและลักษณะ เชื่อมติดเป็น3กลุ่ม อวบน้ำ สีเหลือง  เกสรเพศเมีย มีจำนวน 3 อัน   รังไข่ เหนือวงกลีบ   ผลแห้งแตกได้  แตกตามรอยประสาน เป็น 3 พู  สีของผล  ผลอ่อนสีเขียว    ผลแก่สีน้ำตาล  รูปร่างผลรูปวงรี  จำนวนเมล็ด 6-8 เมล็ด  สีของเมล็ด น้ำตาล รูปร่างเมล็ดมีปีกแบนและบางใส 
              ใบนำมาใช้ประกอบอาหารกับแกงปลา

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi