งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-078

ชื่อพื้นเมือง                     กระถินณรงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์              Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth.
ชื่อวงศ์                             MIMOSACEAE
ชื่อสามัญ                         Black wattle
ประโยชน์                        ใช้เป็นพืชเบิกนำในการปลูกป่าในพื้นดินเสื่อมโทรม
                                      ใช้ตัดฟันเป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิง และประโยชน์อื่นๆ เช่น เผาถ่าน

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  กระถินณรงค์  รหัสพรรณไม้  7-50240-001-078

                ลักษณะวิสัย  ไม้ต้น สูง 10 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม  15  เมตร  รูปไข่   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง ผิวลำต้นหยาบ ขรุขระ ต้นอ่อนสีน้ำตาล   ต้นกี่น้ำตาลเข้ม  ไม่มีน้ำยาง ชนิดของใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่  แผ่นใบกว้าง 3ซม. ยาว13ซม. เรียงสลับระนาบเดี่ยว  ใบรูปเข็ม  ปลายใบแหลม  โคนใบรูปลิ่ม   ขอบใบขนครุย ชนิดของดอกเป็นดอกดอกช่อแบบวงแถวคู่ ตำแหน่งที่ออกดอกที่ซอกใบ  สีเหลือง ไม่มีกลิ่น     รูปร่างของดอกกลีบติดกันรูประฆัง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi