งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                7-50240-001-082

ชื่อพื้นเมือง            รำเพย              
ชื่อวิทยาศาสตร์      Thevetia  peruviana (Pers.) K.Schum          
ชื่อวงศ์                     APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ                 Yellow Oleander   
ประโยชน์                ปลูกเป็นไม้ประดับ               

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  รำเพย  รหัสพรรณไม้  7-50240-001-082

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาลอ่อน  ลักษณะ แตกสะเก็ดเล็ก มียางสีขาว ใบเดียว สีเขียว  กว้าง 0.6-0.8 ซม. ยาว 14ซม.  เรียงตัวแบบเวียน  ใบรูปหอก ปลายใบแหลม  โคนใบสอบ  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอกออกตามปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน มีจำนวน 5  กลีบ  สีเขียว  กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน  มีจำนวน 5 กลีบ สีเหลือง รูปกรวย เกสรเพศผู้  มีจำนวน5 อัน ติดที่หลอดส่วนดอก  เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  รังไข่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเดียว ผลสด ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีดำ รูปร่างสีเหลี่ยมค่อนข้างกลม มีเมล็ด 1 เมล็ด

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi