งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                 7-50240-001-047

ชื่อพื้นเมือง                     ลั่นทมขาว , ลีลาวดีสีขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์              Plumeria alba L.
ชื่อวงศ์                             APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ                         Temple Tree , Plumeria , Pagoda Tree
ประโยชน์                        ต้น ใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคลำไส้พิการของม้า
                                      ใบ ใบแห้งชงน้ำร้อนดื่มรักษาโรคหอบหืด

                               ดอก ใช้ทำธูป ใช้ผสมกับพลูเป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ลีลาวดีสีขาว   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-047

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาลอมเทา  ลักษณะ ผิวลำต้นหยาบขรุขระ  มีตุ่มตะปุ่มตะป่ำ  มียางสีขาวข้น  ใบเดี่ยว  สีเขียวเข้ม กว้าง 5.5 ซม. ยาว 12 ซม.  เรียงตัวแบบเวียนสลับ ใบรูปหอกกลับ ปลายเว้าบุ๋ม  โคนใบรูปลิ่ม  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อกระจุกซ้อนกัน  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5  แฉก  สีเขียว กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 5 กลีบ  สีขาว มีกลิ่นหอม เกสรเพศผู้  มี5 อัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 2 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก แบบผักกาด ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาลดำ  ผลรูปรี                มีเมล็ด หลาย เมล็ด  สีน้ำตาล รูปร่างแบนมีปีก
                ความเชื่อโบราณไม่นิยมนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีแต่ความทุกข์

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi