งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

 

                                                                                               7-50240-001-057

ชื่อพื้นเมือง                     ลำไย
ชื่อวิทยาศาสตร์              Dimocarpus  longan Lour.
ชื่อวงศ์                             SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ                         Longan
ประโยชน์                        ใบ เป็นยาแก้โรคมาลาเรีย ริดสีดวงทวาร
                                       ดอก เป็นยาแก้โรคหนอง

                                        ราก ต้มน้ำกินหรือเคี้ยวให้ข้นผสมกิน มีรดฝาด แก้สตรี

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพันธุ์ไม้   ลำไย    รหัสพรรณไม้    057/10

          ไม้ต้น เรือนยอดรูปร่ม ความสูง  6.2 เมตร  ความกว้างทรงพุ่ม  13  เมตร เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ขรุขระ ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว สีเขียวเข้ม ขนาดใบ กว้าง 5 ซ.ม.  ยาว 20 ซ.ม.    ลักษณะพิเศษของใบ  ด้านบนเป็นมัน ด้านล่างด้าน การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบตรงข้าม จำนนใบย่อย 6 ใบ แผ่นใบรูปขนาน ปลายใบมน  โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจะ ออกดอกบริเวณปลายยอด  กลีบเลี้ยงแยกจากกัน กลีบดอกแยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเขียว  เกสรเพศผู้จำนวน 7 อัน  สีเหลือง  เกสรเพศเมีย จำนวน 1 อัน  สีม่วงอมแดง    รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ  ไม่มีกลิ่นผลสดเมล็ดเดียวแข็ง    ผลอ่อน สีเขียว  ผลแก่ สีน้ำตาล    รูปร่าง กลม    จำนวน 1เมล็ด   เมล็ดสีน้ำตาลแก่    รูปร่างเมล็ดกลม

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi