งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-070

ชื่อพื้นเมือง             มะเกว๋นนก , ตะขบป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์      Flacourtia indica (Burm.f.) Merr
ชื่อวงศ์                     FLACOURTIACEAE  
ชื่อสามัญ                 Flacourtia , Batoko plum       
ประโยชน์                ราก กินแก้ไตอักเสบ
                               เปลือกต้น ชงกินแก้เสียงแห้ง อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ     

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi