งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                         7-50240-001-062

ชื่อพื้นเมือง                     มะเกลือน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์              Diospyros  dumetorum  W.W. Smith
ชื่อวงศ์                             EBENACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ลำต้น มีเนื้อไม้แข็งใช้ทำด้ามมีดหรือจอบ

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi