งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-061

ชื่อพื้นเมือง             แดง
ชื่อวิทยาศาสตร์      Xylia  xylocarpa Taub.var. kerrii. Nielsen
ชื่อวงศ์                     MIMOSACEAE
ชื่อสามัญ                 Iron wood
ประโยชน์                เนื่องจากคุณสมบัติของไม้แดงเองนั้นมีความทนทานสูง 

                                นิยมใช้เป็นไม้พื้น ไม้เสา และไม้คานในการสร้างอาคาร       

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  แดง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-061

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี เทาอมแดง  ลักษณะ เรียบ   ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเดียวปลายคู่  สีเขียวเข้ม มีใบย่อย 4-5 คู่ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 7-20 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม  โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ ดอกช่อกลมแน่น  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5  แฉก  สีเขียวอมเหลือง  กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 5 กลีบ  สีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้  มี10 อัน แยกจากกันเป็นอิสระ เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก แบบฝักถั่ว ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลแบนรูปขอบขนาน  มีเมล็ด 10 เมล็ด  สีน้ำตาลดำ รูปร่างทรงกลมแบน
                เนื้อไม้นำมาก่อสร้างบ้านเรือน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi