งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                           7-50240-001-004
ชื่อพื้นเมือง                     มะค่าหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์              Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.
ชื่อวงศ์                           CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ                        Sepetir
ประโยชน์                       เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้ดี แต่ขนาดจะไม่
                                     ใหญ่  มาก

 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  มะค่าหนาม   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-004

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงร่ม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาลคล้ำ  ลักษณะ แตกเป็นสะเก็ด   ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู่  สีเขียวเข้ม มีใบย่อย 3-4 คู่ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-15 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ ใบรูปรี ปลายหยักเว้าตื้นเล็กน้อย  โคนใบสอบ  ขอบใบเรียบ ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากกัน มีจำนวน  4 กลีบ  สีเขียว  กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 1 กลีบ  สีเหลืองแกมเขียว เกสรเพศผู้  มี10 อัน มี 2 อันใหญ่กว่าอันอื่น เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก แบบสองซีก ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลแบนค่อนข้างกลม  มีเมล็ด 1-3 เมล็ด  สีน้ำตาลดำ รูปร่างทรงไข่
                เนื้อไม้นำมาทำเสาบ้าน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi