งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-027

ชื่อพื้นเมือง                     มะเกลือ
ชื่อวิทยาศาสตร์              Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์                             EBENACEAE
ชื่อสามัญ                         Ebony tree
ประโยชน์                        เปลือกต้น ใช้ผสมเครื่องดื่มพื้นเมืองกันบูด ผลใช้ย้อม
                                      ผ้าและเครื่องมือประมง เป็นยาถ่ายพยาธิ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  มะเกลือ   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-027

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม   ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี ดำ    ลักษณะแตกเป็นสะเก็ดเล็ก   ใบเดี่ยว  สีเขียว  เรียงตัวแบบสลับ  รูปร่างแผ่นใบรูปรี  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเป็นเรียบ  ดอกช่อ ตำแหน่งที่ออกดอก ซอกใบ  กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย มีจำนวน 4 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4 กลีบ  สีเหลือง   ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียแยกต้นกัน    รังไข่ เหนือวงกลีบ   ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก  สีของผล ผลอ่อนสี เขียว    ผลแก่สี ดำ   รูปร่างผล กลม  จำนวนเมล็ด  4-5 เมล็ด  สีเหลือง รูปร่างเมล็ด แบนรี
             ผลสุกสีดำน้ำมาย้อมผ้า ย้อมแห

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi