งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-018

ชื่อพื้นเมือง                              หมากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์                        Chrysalidocarpus lutescens. H. Wendl.
ชื่อวงศ์                                    ARECACEAE
ชื่อสามัญ                                Yallow cane palm , Golden cane palm
ประโยชน์                                ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง
                                              ใบ นำมาใช้เป็นใบประดับในการจัดช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ได้

 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  หมากเหลือง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-018

                ลักษณะวิสัย  สูง 14 เมตร ทรงพุ่มทรงกลม กว้าง  5 เมตร เป็นพืชบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  ลำต้นมีสีเขียว ผิวเรียบ  ไม่มียาง ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง 1.9 เซนติเมตร ยาว  30.2 เซนติเมตร เรียงตัวแบบตรงข้าม แผ่นใบรูปแถบ  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบรูปลิ่มขอบใบเรียบ    เป็นดอกช่อแบบหางกระรอก  ออกที่ซอกใบ  ดอกสีเหลืองแกมเขียวอ่อน  กลีบเลี้ยงแยกกัน จำนวน 3 กลีบสีเหลืองแกมเขียว  กลีบดอกแยกกัน  จำนวน 3 กลีบ  สีเหลือง  เกสรตัวผู้ จำนวน 1 อัน สีขาว   เกสรตัวเมีย จำนวน 1 อัน สีขาว  รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ  ดอกไม่มีกลิ่น  กลีบดอกติดกันรูปคนโท  ผลอ่อนสีเขียวแกมเหลือง  ผลแก่สีน้ำตาลแกมดำ  ผลรูปรี  เมล็ด มีเมล็ดจำนวน 1 เมล็ดต่อผล              

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi