งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-038

ชื่อพื้นเมือง                     มะม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์              Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์                             ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ                         Mango Tree
ประโยชน์                        เปลือกลำต้น แก้ไข้ แก้โรคคอตีบ แก้เยื่อปากอักเสบ
                                      ใบ นำมาต้มกับน้ำเป็นยาแก้ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
                                       ผล เป็นยาแก้คลื่นไส้ อาเจียนวิงเวียน

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  มะม่วง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-038

                ลักษณะวิสัย ไม้ต้นสูง 10 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 4 เมตร  รูปไข่ ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้เอง  ผิวลำต้นหยาบ ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด เห็นข้อป้องชัดเจน ต้นอ่อนสีน้ำตาลอ่อนเขียว  ต้นแก่สีน้ำตาลเข้ม มียางใส ชนิดของใบประกอบแบบนิ้วมีสามใบย่อย ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ขนาดแผ่นใบกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 23 เซนติเมตร การเรียงตัวสลับกัน รูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ชนิดของดอกเป็นดอกช่อแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกดอกที่ปลายยอด ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม กลีบดอกติดกัน ผลเป็นผลสดเมล็ดเดียวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง จำนวนเมล็ด 1 ผล รูปร่างรี

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi