งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-056

ชื่อพื้นเมือง                     หมีเหม็น
ชื่อวิทยาศาสตร์              Litsea  glutinosa (Lour.) C.B. Rob.
ชื่อวงศ์                             LAURACEAE
ชื่อสามัญ                         I men
ประโยชน์                        ใบ มีเยื่อเมือกมากใช้เป็นยาฝาดสมาน และแก้อาการ
                                       ระคายเคืองของผิวหนัง ตำเป็นยาพอกบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  หมีเหม็น   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-056

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาล  ลักษณะ แตกเป็นร่องตื้นตามยาว  ไม่มียาง ใบเดียว  สีเขียว กว้าง 5-9 ซม. ยาว 10-20 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปวงรี  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบเรียบ ดอกช่อซี่ร่ม  ตำแหน่งที่ออกดอกซอกใบ  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 4  กลีบ  สีเขียวอมเหลือง  กลีบดอก ไม่มี ดอกแยกเพศ  เกสรเพศผู้  มีจำนวน20 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลสด ผลเมล็ดเดียวแข็ง ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีม่วงเข้มเกือบดำ  ผลกลม มีเมล็ด 1 เมล็ด  

                ใบและยอดอ่อน ขยี้แล้วผสมเปลือกต้นเถารางแดง ส้มป่อยหรือมะนาวหรือมะกรูด และน้ำขี้เถ้าข้าวใช้สระผม ช่วยป้องกันรังแค และทำให้ผมนุ่ม
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi