งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                          7-50240-001-016
ชื่อพื้นเมือง                       กุ๊ก , อ้อยช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์                 Lannea  coromandelica (Houtt.) Merr.
ชื่อวงศ์                             ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ                         Wodier tree
ประโยชน์                        ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผัก
                                       ผล เป็นอาหารของสัตว์
                                       เปลือกลำต้น เป็นยาสมานแผล ฟอกหนังสัตว์

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ไม้กุ๊ก   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-016

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีเทาอมเขียว  ลักษณะ เรียบ   มียางสีเหลืองใส  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่  สีเขียวเข้ม มีใบย่อย 2-7 คู่ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 4-10 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่ง  โคนใบเบี้ยว  ขอบใบเรียบ ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอก ซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 4-6  แฉก  มีขนปกคลุม  กลีบดอกแยกออกจากกัน  มีจำนวน 4-5 กลีบ  สีเหลืองอ่อน  ดอกแยกเพศ เกสรเพศผู้  มี 7 อัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว  รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลสด ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีแดง  ผลรูปรี    มีเมล็ด 1 เมล็ด  สีน้ำตาล  รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว

                เปลือกใช้แก้อาการปวดฟัน              
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi