งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                             7-50240-001-030

ชื่อพื้นเมือง                     พิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร์              Mimusops elengi L.
ชื่อวงศ์                             SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ                         Bullet Wood
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา
                                       ดอกสด ทำเครื่องสำอาง แก้ท้องเสีย

                                 ดอกแห้ง เป็นยาบำรุงหัวใจ ปวดคอ เจ็บคอ ขับเสมหะ   

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  พิกุล   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-030

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้
เปลือกลำต้น สีน้ำตาลเทา    ลักษณะ แตกเป็นร่องตามแนวยาว  มียาง สีขาวขุ่น
ใบเดี่ยว   สีเขียวสด  ขนาดแผ่นใบกว้าง  2-6.5    ซม.    ยาว  7.5-15  ซม.  เรียง แบบสลับ  รูปไข่ ปลายใบ แหลม  โคนใบ มน   ขอบใบ เรียบ  ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอก ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง               กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน                มีจำนวน  8 กลีบ  เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 4 กลีบ กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น 24  กลีบ   สีขาวนวล  เกสรเพศผู้  16 อัน  เป็นหมัน 8 อัน สมบูรณ์ 8  อัน เกสรเพศเมีย มี 1 อัน   สีเหลืองนวล  รังไข่เหนือวงกลีบ   ผลเดี่ยว ชนิดของผล ผลสดเมล็ดเดี่ยวแข็ง  ผลอ่อนสีเขียว    ผลแก่สีแดง   ผลรูปไข่ จำนวน 1 เมล็ด  สีน้ำตาลหรือดำเป็นมัน รูปร่างแบนรี เปลือกแข็ง
          ดอก แก้ลม แก้ไข้ บำรุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ฝาดสมาน บำรุงโลหิต เปลือกรสชาดฝาด ใช้ทำเป็นยาแก้เหงือกอักเสบ 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi