งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-077

ชื่อพื้นเมือง             ประทัดฟิลิปปินส์          
ชื่อวิทยาศาสตร์      Hamelia patens Jacq     
ชื่อวงศ์                     RUBIACEAE
ชื่อสามัญ                 Scarlet bush , Fire bush 

ประโยชน์                ปลูกประดับสวน ตัดแต่งเป็นรูปทรงได้ดี            

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ประทัดฟิลิปปินส์   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-077

                ลักษณะวิสัย ไม้พุ่ม   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาลแดง ลักษณะเรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยว  สีเขียว เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน  ขอบใบเป็นเรียบ ดอกช่อกระจุก ตำแหน่งที่ออกดอกออกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน มีปลายแยกเป็น 7-8 กลีบ สีแดงเข้ม  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น 4 แฉก  สีส้มอมแดง รูปหลอด  เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีชมพู  เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน สีเขียว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลสดแบบมีเนื้อ  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีดำ  รูปไข่  มีเมล็ดหลายเมล็ด 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi