งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-026

ชื่อพื้นเมือง                     ลมแล้ง , ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์              Cassia fistula L.
ชื่อวงศ์                             CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ                         Golden Shower
ประโยชน์                        ใบ ขับพยาธิ
                                       ดอก แก้บาดแผลเรื้อรัง
                                       ราก แก้ไข้

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ลมแล้ง - ราชพฤกษ์   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-026

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม   ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี เทาอมขาว    ลักษณะ เรียบ   ไม่มียาง  ใบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคู่  สีเขียว  ใบย่อย 3-8 คู่ เรียงตัวแบบสลับ  รูปร่างแผ่นใบรูปรี  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเป็นคลื่น  ดอกช่อกระจะ ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอดและซอกใบ  กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน  มีจำนวน  5 กลีบ  สีเหลือง  กลีบดอก แยกออกจากกัน  ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  สีเหลือง   เกสรเพศผู้  มีจำนวน 10  อัน  สั้น 7 ยาว 3   เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีขาว    รังไข่ เหนือวงกลีบ   ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก  สีของผล ผลอ่อนสี เขียว    ผลแก่สี น้ำตาลเข้มเกือบดำ   รูปร่างผล เป็นฝักยาวรูปร่างกลม ลักษณะพิเศษ             เปลือกฝักแข็งกรอบ ฝักแก่ไม่แตก แต่จะหลุดร่วงทั้งฝัก และหักแตกเป็นชิ้น ภายในฝักจะมีผนังกั้นเป็นช่องๆ จำนวนเมล็ด  50-70 เมล็ด  สีน้ำตาล รูปร่างเมล็ด แบนรี
             เปลือกราก รสชาติฝาด นำต้มดื่ม แก้ไข้ ใบ นำมาบด ทาฝีตามร่างกาย

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi