งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-020

ชื่อพื้นเมือง                     เหลืองปรีดียาธร
ชื่อวิทยาศาสตร์              Tabebuia argentea Britt.
ชื่อวงศ์                             BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ                         Silver Trumpet Tree , Tree of gold
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  เหลืองปรีดีนาธร   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-020

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดรูปไข่  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาล  ลักษณะ แตกเป็นร่อง มียางสีขาวขุ่น ใบประกอบแบบนิ้วมือ สีเขียวเหลือบเงิน ใบย่อย 5-7 ใบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 6-18 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปรีแกมขอบขนาน  ปลายใบมน โคนใบสอบ  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอกออกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก สีเหลือง  กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปแตร สี เหลือง เกสรเพศผู้  มีจำนวน4 อัน ยาวไม่เท่ากัน  เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก แตกแนวเดียว ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีเทา  มีเมล็ด หลายเมล็ด  สีน้ำตาล เมล็ดเมล็ดแบน มีปีก

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi