งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-013

ชื่อพื้นเมือง                     สะเดา
ชื่อวิทยาศาสตร์              Azadirachta indica A.Juss. (Syn. Azadirachta A.Juss.                                 var. siamensis Valeton)
ชื่อวงศ์                             MELIACEAE
ชื่อสามัญ                         Siamese Neem Tree
ประโยชน์                        ดอก แก้พิษโลหิต กำเดา แก้ริดสีดวงในลำคอ บำรุงธาตุ
                                       ราก แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  สะเดา   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-013

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาลปนเทา  ลักษณะ แตกเป็นร่องลึกตามยาว  ไม่มียาง  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู่  สีเขียว ใบย่อย 8-12 คู่  กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3.5-5 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปหอก  ปลายใบแหลม  โคนใบเบี้ยว  ขอบใบเป็นคลื่น ดอกช่อแบบกระจะ  ตำแหน่งที่ออกดอกปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5  แฉก  สีเหลืองอมเขียว  กลีบดอก แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ  สีขาว เกสรเพศผู้  มีจำนวน 10 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  สีเขียว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลสด  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่เขียวอมเหลือง  ผลรูปไข่  มีเมล็ด 1 เมล็ด  สีน้ำตาลอมขาว รูปร่างรี
                ยอดนำมาทานกับน้ำปลาหวาน มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร ใบและผลนำมาทำเป็นยาฆ่าแมลง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi