งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                           7-50240-001-019

ชื่อพื้นเมือง                     ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์              Ficus benjamina L.
ชื่อวงศ์                             MORACEAE
ชื่อสามัญ                         Java tree , Golden Fig , Weeping Fig.
ประโยชน์                        ราก แก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บำรุงโลหิตและแก้ท้องเสีย                                 อาการขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ แก้กษัย ปัสสาวะพิการ

                                รากอากาศนำมาพันเป็นวงกลม เพื่อประดับดอกไม้แห้ง

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ไทรย้อยใบแหลม   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-019

                ลักษณะวิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี น้ำตาล  ลักษณะ เรียบ   มียางสีขาวขุ่น  ใบเดี่ยว  สีเขียวเข้ม กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-11 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบ  ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอก ซอกใบ ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก  ช่อดอกของไทรคือผลที่ยังไม่สุก ผลเดียว ผลสด  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีแดง  ผลรูปกลม           

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi