งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-033

ชื่อพื้นเมือง                     สนมังกร
ชื่อวิทยาศาสตร์              Juniperus chinensis L.
ชื่อวงศ์                             CUPRESSACEAE
ชื่อสามัญ                         Rain tree east indian walnut , Monkey pod
ประโยชน์                        ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  สนมังกร  รหัสพรรณไม้  7-50240-001-033

                ลักษณะวิสัยไม้ต้น รูปกรวย สูง 4 เมตร เรือนยอดทึบรูปร่ม ปลายกิ่งห้อยลง ทรงพุ่มกว้าง 1 เมตร เปลือกเรียบสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่จะแตกเป็นเส้น  ใบ เป็นเกล็ด ขนาดเล็กเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ละ 4 เกล็ด แผ่นใบด้านล่างมีไขสีขาว  ดอก แยกเพศ ดอกตัวผู้มีกาบกลมขนาดเล็กเรียงซ้อนกันเป็นรูปไข่ สีน้ำตาล ยาวประมาณ 0.5 ซม.  มีอับเรณูซ่อนอยู่ตามโคนกาบ ดอกตัวเมียออกเดี่ยว ตามปลายกิ่ง  ผล รูปไข่ กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1 ซม. เปลือกแข็ง แห้งแล้วแตก แยกเป็น 6 ส่วน เมล็ดเล็กสีน้ำตาลอ่อน มีปีก 2 ปีก ยาวไม่เท่ากัน  ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi