งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

7-50240-001-001

ชื่อพื้นเมือง                     สัก
ชื่อวิทยาศาสตร์               Tectona grandis L.f
ชื่อวงศ์                           VERBENACEAE
ชื่อสามัญ                       Teak
ประโยชน์                        ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณค่ามาก ทำเครื่องเรือน แกะสลัก เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง                                       แก่นใช้ขับปัสสาวะ บวมน้ำ แก้ไข้ แก่นและใบขับลมในลำไส้ รักษาเบาหวาน

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  สัก   รหัสพรรณไม้ 7-50240-001-001

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรงสูง 15  เมตร ผลัดใบในฤดูร้อน เปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องตื่นเล็ก ๆ สีเทา โคนต้นมักเป็นพูต่ำๆ  ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดใหญ่มาก เรียงตรงข้าม รูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 25-30 ซม. กว้างเกือบเท่าความยาว เนื้อใบสาก ระคายมือ  สีเขียวเข้ม ด้านหลังใบสีอ่อนกว่า ถ้าขยี้ใบสดจะมีสีแดงช้ำ และเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำ ดอก เป็นช่อใหญ่หลวม ๆ ออกตามปลายกิ่ง และซอกใบบริเวณปลายกิ่ง  ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล  เชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ออกดอกเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ร่วงง่าย มีเกสรเพศผู้ 5 อัน ผลเป็นกระเปาะค่อนข้างกลม วัดเส้นผ่านศูนย์ประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็งภายในโปร่งมีเมล็ด 1-3 เมล็ด

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi