งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-083

ชื่อพื้นเมือง             มะโจ้ก , ตะคร้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์      Schleichera oieosa (Lour.) Oken 
ชื่อวงศ์                     SAPINDACEAE          
ชื่อสามัญ                 Ceylun Oak    
ประโยชน์                ลำต้น ทำสากตำข้าวดี,ใช้เลี้ยงครั่ง
                              เมล็ด ทำน้ำมัน(จุดประทีป)
                              เปลือก ใช้ย้อมผ้าให้สีน้ำตาล        

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  มะโจ้ก - ตะคร้อ  รหัสพรรณไม้  7-50240-001-083

                ลักษณะวิสัย  วิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดรูปร่ม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาลอมเทา  ลักษณะ แตกสะเก็ดอ้า ไม่มียาง ใบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคู่ สีเขียว ใบย่อย 3-4 คู่ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 9-27 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปไข่กลับ  ปลายใบมีติ่งแหลม โคนใบสอบ  ขอบใบเป็นคลื่น ดอกช่อแยกแขนง  ตำแหน่งที่ออกดอกออกตามซอกใบและปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย  กลีบดอก ไม่มี  เกสรเพศผู้  มีจำนวน5 อัน สีขาว เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเดียว ผลสด ผลเมล็ดเดียว  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาลอ่อน  มีเมล็ด 1 เมล็ด  สีน้ำตาลมัน เมล็ดรูปไข่ มีเนื้อในสีเหลือง
                นำผลมาคลุกน้ำตาลและน้ำปลากินเป็นของว่าง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi