งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                      7-50240-001-042

ชื่อพื้นเมือง                     มะโจ้กหนาม , ตะคร้อหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์              Sisyrolepis  muricata (Pierre) Leenh.
ชื่อวงศ์                             SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ                         -
ประโยชน์                        ลำต้น แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ตะคล้อหนาม - มะโจ้กหนาม   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-042

                ลักษณะวิสัย วิสัย  ไม้ยืนต้น   เรือนยอดพุ่มกลม   ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สี เทาอมน้ำตาล  ลักษณะ ค่อนข้างเรียบ   ไม่มียาง  ใบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคู่  สีเขียวใบย่อย 3-4 คู่ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-16 ซม. เรียงตัวสลับระนาบเดียว  ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม  โคนใบรูปลิ่ม  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อกระจะ  ตำแหน่งที่ออกดอก ปลายยอดและซอกใบ  กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน  มีจำนวน  4-5 กลีบ  สีขาว  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  มีจำนวน  4-5 กลีบ  สีขาว เกสรเพศผู้  มีจำนวน6-8 อัน สีเหลือง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  ปลายแยกเป็นสามแฉก รังไข่ เหนือวงกลีบ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย   ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก  ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  ผลทรงกลมมีหนามอ่อนคลุมคล้ายเงาะ  มีเมล็ดจำนวน 1-3 เมล็ด  สีน้ำตาล รูปร่างกลม
                เมล็ดใช้กลั่นน้ำมันสำหรับจุดตะเกียง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi