งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-065

ชื่อพื้นเมือง             ตะขบฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์      Muntingia  calabura L.
ชื่อวงศ์                     TILIACEAE
ชื่อสามัญ                 Calabur , Manila cherry

ประโยชน์                ผลสุก รับประทานได้ และใช้ทำไวน์    

   

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ตะขบฝรั่ง   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-065

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก  ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้น สีเทา  ลักษณะเรียบ  มียางสีขาวขุ่น ใบเดี่ยว สีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง  1.5-3.5  ซม.  
ยาว  4.5-9  ซม.  การเรียงตัวแบบสลับ  แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว  ขอบใบจักเป็นซี่ฟันเล็ก  ดอกเดี่ยว ตำแหน่งที่ออกดอกซอกใบ  กลีบเลี้ยง แยกจากกัน มีจำนวน 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอกแยกจากกัน จำนวน 5 กลีบ  สีขาว เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีและลักษณะ สีเหลือง  เกสรเพศเมีย จำนวน 1 อัน มีลักาณะสั้น รังไข่เหนือวงกลีบ ผลสด ผลเดียว  ผลอ่อนสีเขียว    ผลแก่สีแดง  รูปร่างผลทรงกลม   จำนวนเมล็ด หลายเมล็ด  สีของเมล็ด สีขาว รูปร่างค่อนข้างกลม 
                ผลสามารถนำมารับทานได้ มีรสหวาน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi