งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-071

ชื่อพื้นเมือง             ตีนนก
ชื่อวิทยาศาสตร์      Vitex limonifolia Wall.
ชื่อวงศ์                     VERBENACEAE
ชื่อสามัญ                 -
ประโยชน์                ลำต้น  ต้มอาบสำหรับรักษาเด็กที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจาก

                         ไม่ได้ฉีดวัคซีน (ในสมัยก่อน)(คนเมือง)

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi