งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                 7-50240-001-072

ชื่อพื้นเมือง             ขี้แต้ว , ติ้วขน
ชื่อวิทยาศาสตร์     Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer           
ชื่อวงศ์                     CLUSIACEAE
ชื่อสามัญ                 -
ประโยชน์                ยอดอ่อน ตำละลายน้ำสะอาดดื่มแก้มวนท้อง จุกเสียด     

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ขี้แต้ว - ติ้วขน   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-072

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น  เรือนยอดรูปกลม   ถิ่นอาศัยพืชบก              ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้
เปลือกลำต้น สี น้ำตาลแดง  ลักษณะ น้ำตาลแดง แตกล่อนเป็นสะเก็ด  มียางสีเหลือง ใบเดี่ยว สีเขียวสด     
การเรียงตัวของใบบนกิ่ง แบบตรงข้าม รูปร่างแผ่นใบ รูปวงรีแกมไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน  ปลายใบ เรียวแหลมหรือมน   โคนใบ สอบเรียว  ขอบใบ โค้งเรียบ   ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอก ซอกใบ กลีบเลี้ยง แยกออกจากกัน มีจำนวน  5 กลีบ  สี เขียวปนแดง  กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ 
สี ขาวอมชมพูอ่อนถึงแดง รูปกรวย  เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีและลักษณะ สั้น สีเหลือง เกสรเพศเมีย มีจำนวน 3 อัน   สีและลักษณะ มีสีเขียวอ่อน  รังไข่ เหนือวงกลีบ   ผลแห้งแตกได้  สีของผล  ผลอ่อนสีมีนวลขาวติดตามผิว   ผลแก่สีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลดำ  รูปร่างผลรูปไข่แกมกระสวย ผลแบบแคปซูล ปลายแหลม ผิวเรียบและแข็ง           ลักษณะพิเศษ แตกออกเป็น 3 แฉก  เมล็ด  น้ำตาล มีปีกโค้ง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi