งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-048

ชื่อพื้นเมือง                     ทองกวาว
ชื่อวิทยาศาสตร์              Butea monosperma (Lam.) Taub
ชื่อวงศ์                             PAPILIONACEAE
ชื่อสามัญ                         Bastard Teak  
ประโยชน์                        ดอก เป็นยาถอนพิษไข้ แก้กระหายน้ำ
                                      ใบ ตำผอกฝี และสิว แก้ปวด ถอนพิษ ขับพยาธิ

                                เมล็ด บดผสมน้ำมะนาว ทาแก้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่น

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi