งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                      7-50240-001-024

ชื่อพื้นเมือง             วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์      Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawl.
ชื่อวงศ์                     APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ                 Cape of Good Hope , Dracaena
ประโยชน์                ปลูกเป็นไม้ประดับอาคาร
                                ใบ นำมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วกรองช่วยแก้ปวดท้องได้

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  วาสนา   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-024

                ลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่ม สูง 5  เมตร ลำต้นสีน้ำตาลอมเทา  แตกกิ่งเเขนงได้ดี  ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายยอด ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 30-90 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวหรือมีลายสีเหลืองหรือสีขาวอมเขียวสลับตามยาว  หลายพันธุ์มีลายขาวอมเขียวลายเหลืองนวล   ปลายใบมักจะอ่อนโค้งลง ผิวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น  ดอกสีชมพูอ่อนถึงขาว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบที่ปลายต้น ช่อดอกยาว45-50 เซนติเมตร ใบประดับแห้งสีขาวมีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 6 กลีบ บานกลางคืนโดยบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 เซนติเมตร ผล ทรงกลมถึงรี สีแดง ส้ม เหลือง มีเมล็ด 1-3 เมล็ด สีขาวถึงน้ำตาล

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi