งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                                    7-50240-001-014

ชื่อพื้นเมือง                     มะเกี๋ยง , หว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์              Syzygium  cumini (L.) Skeels
ชื่อวงศ์                             MYRTACEAE
ชื่อสามัญ                         Black Plum
ประโยชน์                        ผล รับประทานสดมีรสเปรี้ยว นำไปดองและทำไวน์

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi