งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม

                                                                                               7-50240-001-054

ชื่อพื้นเมือง             ยูคาลิปตัส
ชื่อวิทยาศาสตร์      Eucalyptus camaldulensis Dehnh
ชื่อวงศ์                     MYRTACEAE  
ชื่อสามัญ                 Eucalyptus
ประโยชน์                นำมาทำเป็นน้ำมันยูคาลิปตัส ใช้ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพันธุ์ไม้  ยูคาลิปตัส   รหัสพรรณไม้  7-50240-001-054

                ลักษณะวิสัย ไม้ยืนต้น   เรือนยอดทรงกลม  ถิ่นอาศัยพืชบก   ลำต้นเหนือพื้นดิน ตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น สีน้ำตาลอ่อนปนขาว  ลักษณะ เปลือกนอกแตกร่อนเป็นแผ่น  ไม่มียาง ใบเดี่ยว สีเขียวอมน้ำเงิน กว้าง 2-7 ซม. ยาว 12-30 ซม.  เรียงตัวแบบสลับ  ใบรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน  ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจุก ตำแหน่งที่ออกดอกออกซอกใบ กลีบเลี้ยงเป็นรูปถ้วย สีเขียว  กลีบดอกไม่มี  เกสรเพศผู้  มีจำนวนมาก สีขาว  เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน สีเขียว รังไข่ใต้วงกลีบ ผลเดียว ผลแห้งแก่แล้วแตก ผลอ่อนสี เขียว  ผลแก่น้ำตาล มีเมล็ด สีน้ำตาลดำ รูปร่างรี เมล็ดมีขนาดเล็ก

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi