ผู้บริหาร โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ผอ.สปข.3

นายระวี คงภาษี

ผู้อำนวยการ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 245 หมู่ 5 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

มือถือ : 081-1115126

อีเมลล์ : rawee_ko@hotmail.com

เฟสบุ๊ค : Rawee Khongphasee

ไลน์ : ระวี คงภาษี

ผอ.สวท.น่าน

นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 089-8506394

อีเมลล์ : narong.ouyfujai@gmail.com

เฟสบุ๊ค : Narong Ouyfujai

ไลน์ : 0898506394

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

นางเสาวนีย์ พงษปิณฑะดิษ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 084-1370152

อีเมลล์ : praphijoy@gmail.com

เฟสบุ๊ค : เสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ

ไลน์ : 0841370152

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 097-9632645

อีเมลล์ : supannee.wor@gmail.com

เฟสบุ๊ค : สุพรรณี วรวัฒนเมธี

ไลน์ : supannee.wor

ผอ.สวท.ลำพูน

นางกาญจณา เผ่าฐิติวัฒน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 081-9609990

อีเมลล์ : kan.kan.9555@gmail.com

เฟสบุ๊ค : กาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์

ไลน์ : kan 9555

ผอ.สวท.ลำพูน

นายอนวัช หมื่นรังษี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการติดต่อ

มือถือ : 084-7414192

อีเมลล์ : anawatshell@gmail.com

เฟสบุ๊ค : Anawat Muenrungsee

ไลน์ : 0847414192