กิจกรรมรอบรั้ว ฮ.พ กิจกรรมทั้งหมด

เข้ารับทุนการศึกษาสัญญาบารมี
เข้ารับทุนการศึกษาสัญญาบารมี "สร้างคนดีให้แผ่นดิน"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวินัย บุญชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม มอบหมายให้ ครูณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์ นำนักเรียน จำนวน 4 คน เข้ารับทุนการศึกษาสัญญาบารมี "สร้างคนดีให้แผ่นดิน" ณ สถานวิมานฮอด จังหวัดเ...

24 พฤษภาคม 2567  14

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกาศทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง นักการภารโรง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักการภารโร ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ดูเพิ่มเติม
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเกษตร ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย ดูเพิ่มเติม
6 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศโรงเรียนฮอดพิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการ ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ๕๐ tests พร้อมอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอึปกรณ์ที่ใช้ในการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านตาไก่อุปกรณ์สีสัก ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางและแผ่นซิงค์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ดูเพิ่มเติม