กิจกรรมรอบรั้ว ฮ.พ กิจกรรมทั้งหมด

ร่วมไว้อาลัยบิดาของ คุณครูนพดล ชมภูวงศ์ (ครูเอก) ณ วัดแม่อีด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ร่วมไว้อาลัยบิดาของ คุณครูนพดล ชมภูวงศ์ (ครูเอก) ณ วัดแม่อีด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 27-28 กันยายน 2566 นายวินัย บุญชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อชุมพล ชมภูวงศ์ บิดาของคุณครูนพดล ชมภูวงศ์ (ครูเอก) ณ วัดแม่อี...

29 กันยายน 2566  4

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกาศทั้งหมด

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งแม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิงฯ) ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามกิจกรรมต้นกล้าความดี ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ ๕๐ tests พร้อมอุปกรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอึปกรณ์ที่ใช้ในการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านตาไก่อุปกรณ์สีสัก ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน ดูเพิ่มเติม
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดูเพิ่มเติม
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยางและแผ่นซิงค์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ดูเพิ่มเติม