ประกาศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ค้นหา
ลำดับ หัวข้อ ปะเภท รายละเอียด
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (การจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิงฯ) ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์เจล ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามกิจกรรมต้นกล้าความดี ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ