ประกาศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ค้นหา
ลำดับ หัวข้อ ปะเภท รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทองเหลืองสำหรับงานนาฏศิลป์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์เจล ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามกิจกรรมต้นกล้าความดี ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ดูเพิ่มเติม

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ