การอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงิน สำหรับเด็ก (Cha-Ching)

  • ข่าวจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2565
  • อ่าน : 188 ครั้ง

การอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงิน สำหรับเด็ก (Cha-Ching)
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา08.00-12.00น. ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ