รางวัลต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2565
  • อ่าน : 424 ครั้ง

รางวัลต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
โรงเรียนฮอดพิทยาคม นำโดย นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลต้นแบบ คนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประชมสัมพันธ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ