กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

  • ภาพจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2565
  • รับชม : 148 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายระวี  คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นายนายระวี คงภาษี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ