กิจกรรมวันภาษาไทย 2565

  • ภาพจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2565
  • รับชม : 195 ครั้ง

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันที่ระลึกถึงภาษาของชาติไทย
"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายระวี  คงภาษึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีการแสดงแต่งชุดเลียนแบบละครในวรรณคดี และ การแสดงละคร บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน "

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ