กิจกรรมวันอาเซียน ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2565

  • ภาพจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565
  • รับชม : 203 ครั้ง

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน ASEAN DAY” ในการนี้  นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณรงค์ อุ้ยฟูใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของประชาคมอาเซียน รวมถึงความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ ของคณะครู และการประกวดชุดรีไซเคิลจากนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 อีกทั้งยังมีตลาดนัดอาเซียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำของกินประจำชาติต่างๆ มาจำหน่าย ร่วมกันอย่างสนุกสนาน

 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ