กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

  • ภาพจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2565
  • รับชม : 156 ครั้ง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
นำโดยนายณรงค์ อุ้ยฟูใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม อาธิเช่น การส่องกล้องจุลทัศน์ การทดลองวิทยาศาสตร์ การสร้างโปรแกรมควยคุมหุ่นยนต์ การสร้างภาพสามมิติ Hologram และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ????????????

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนเทคนิค

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ