ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ

  • ประกาศจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 213 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนฮอดพิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าว ฮ.พ. ที่น่าสนใจ